Coöperatie

Wat is een coöperatie?

De coöperatie is een rechtspersoon met minimaal twee leden die ook eigenaar zijn en het bestuur van de coöperatie vormen. Nieuwe leden kunnen toetreden, uiteraard met toestemming van het bestuur. Deze eigenarencoöperatie wordt ook wel de MKB-coöperatie genoemd. De coöperatie kan personeelsleden in dienst hebben en kan als een volwaardig commercieel bedrijf functioneren. De coöperatie heeft een nieuw elan gekregen.


Als coöperatie is het veilig en zeker ondernemen!

Binnen het MKB is de coöperatie als organisatievorm een aantrekkelijke manier om bepaalde samenwerkingen te formaliseren. Vooral kleine ondernemers en met name ZZP-ers kunnen met een coöperatie hun voordeel doen.

Voordelen:

 • Gemakkelijk op te richten bij notariële akte.
 • Versterkt de marktpositie omdat schaalvergroting door samenwerking onder andere kan leiden tot inkoopvoordelen en grotere investeringen.
 • Zelfstandig ondernemerschap binnen de coöperatie is toegestaan.
 • Samenwerking met andere rechtsvormen is mogelijk.
 • Flexibele rechts- en organisatievorm met financiële voordelen.
 • Binnen de coöperatie kan men zelfstandig blijven functioneren en ondernemen.
 • Collectief kunnen er betaalbare pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen worden getroffen.
 • Er is geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid waardoor het privé vermogen is veiliggesteld.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid is in de meeste gevallen geheel uit te sluiten.
 • Fiscaal aantrekkelijk.

Financiële voordelen van een coöperatie

De oprichters/eigenaren van een coöperatie zijn niet wettelijk verplicht een basisbedrag in te leggen zoals bij een B.V. wél het geval is. De coöperatie maakt ook geen aanspraak op het privé vermogen van de eigenaren.De coöperatie biedt een financieel en fiscaal aantrekkelijke organisatievorm waarbij privé en zakelijke belangen goed worden gescheiden.Persoonlijk faillissement door tegenvallende bedrijfsresultaten is uitgesloten.


Fiscale voordelen van een coöperatie

De eigenaren van de coöperatie ontvangen geen salaris maar krijgen een winstdeling. Dit heeft fiscale voordelen voor wat betreft de Inkomstenbelasting. De Vennootschapsbelasting heeft een lager toptarief dan de Inkomstenbelasting. De coöperatie biedt meer belastingaftrekmogelijkheden. De coöperatie kan de belastingen wél leuker maken!


Oprichten van een coöperatie

Het oprichten van een coöperatie kan al met twee personen. Veel aandacht moet worden besteed aan het opstellen van de statuten waarbij juridisch en fiscaal advies niet mag ontbreken. Meerloo & Co heeft al menige coöperatie binnen het MKB opgericht. Veel deskundigheid is vereist want behalve al het cijferwerk, het beantwoorden van fiscale vraagstukken en het opstellen van de statuten moet ook de notariële akte worden gecontroleerd waarvoor juridische kennis nodig is. Een coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister en is verplicht jaarstukken op te stellen. Een coöperatie oprichten is maatwerk en vereist deskundige begeleiding.

Over ons

Meerloo & Co, een meerwaarde voor uw bedrijf! Deskundige, integere en zeer ervaren adviseurs en administrateurs staan voor u klaar om uw bedrijfseconomische, fiscale en administratieve taken te verlichten of zelfs over te nemen.

Links

Unit4Agresso
unit4agresso.com

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van kracht. Deze kunt u downloaden als PDF. Voorwaarden (PDF)

Contact

 • 0226 - 318 384

 • info@meerloo.nl

 • Bezoekadres:
  Dorpsstraat 978
  1724RG Oudkarspel