Diensten

Financiële administratie

Meerloo & Co voert met zorg uw boekhouding en houdt u met tussentijdse verslaglegging op de hoogte over uw financiële zaken. De jaarstukken zijn het resultaat van de financiële administratie, c.q. boekhouding, die in nauw overleg met u als opdrachtgever worden samengesteld. Uiteraard voorzien wij u van fiscale adviezen aan de hand van de jaarverslagen. Meerloo & Co levert maatwerk. Elk bedrijf is immers uniek!


Belastingaangiften

Wij kunnen voor u de volgende aangiften verzorgen: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting, Dividendbelasting en Successierechten. Onze medewerkers volgen gedurende het gehele jaar bijscholingscursussen zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied.


Loonadministratie

Het in dienst hebben van personeel vereist een goede loonadministratie. Meerloo & Co heeft een dienstenpakket voor personeelsmanagement samengesteld waaruit u die diensten kunt kiezen waaraan u behoefte heeft. U stelt dus uw eigen dienstenpakket samen.

Het keuzemenu:

 • Een loonadministratie opstellen die aan de wettelijke eisen voldoet.
 • Periodieke loonafrekeningen verzorgen.
 • Maken van de maandelijkse loonaangifte en andere rapporten en ze indienen bij de fiscus en het UWV.
 • Periodiek rapporteren aan bedrijfstakgebonden instanties zoals pensioen- en opleidingsfondsen.
 • De wettelijk vereiste eerstedagsmelding doen.
 • Rapporteren en naverrekeningen doorgeven aan verzekeraars.
 • Inzicht geven in de kosten en baten die personeel met zich meebrengt.
 • Verwerken van de personeelskosten in de boekhouding en jaarrekening.
 • Adviseren over juridische aspecten van een arbeidsverhouding en het opstellen van arbeidscontracten.

Bedrijfsadviezen

De adviseurs van Meerloo & Co kunnen antwoord geven op uw vragen over onder andere:

 • bedrijfsoverdracht en opvolging
 • reorganisatie
 • investeringen
 • waardebepaling onderneming

Juridische adviezen

Deze adviezen hebben betrekking op de keuze van de juiste ondernemingsvorm voor uw bedrijf:

 • eenmanszaak
 • maatschap
 • vennootschap onder firma
 • commanditaire vennootschap
 • coöperatie
 • stichting
 • besloten vennootschap

Natuurlijk kunnen wij u ook adviseren over de nieuwe ondernemingsvormen zoals de personenvennootschap en de flex-BV

Over ons

Meerloo & Co, een meerwaarde voor uw bedrijf! Deskundige, integere en zeer ervaren adviseurs en administrateurs staan voor u klaar om uw bedrijfseconomische, fiscale en administratieve taken te verlichten of zelfs over te nemen.

Links

Unit4Agresso
unit4agresso.com

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van kracht. Deze kunt u downloaden als PDF. Voorwaarden (PDF)

Contact

 • 0226 - 318 384

 • info@meerloo.nl

 • Bezoekadres:
  Dorpsstraat 978
  1724RG Oudkarspel